PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact
Praktijkadres:
Gemertstraat 11
6844 HD Arnhem
☎ 026-3811125
Het praktijkadres is goed bereikbaar met openbaar vervoer (eindhalte lijn 1 De Laar-West (halte De Laar-West/Bredasingel), of de lijnen 2 en 14 beide bij de rotonde bij de Rijkerswoerdse plassen (halte Brabantweg)).

Correspondentieadres:
Postbus 378
6800 AJ Arnhem

Bereikbaarheid en wachttijden
Telefonisch spreekuur voor aanmeldingen door cliënten op maandag t/m vrijdag tussen 18.00-19.00 uur. Telefoonnummer 026-3811125.
De praktijk is binnen kantooruren bereikbaar tussen 8.30-17.30 uur en buiten kantooruren als hierover afspraken zijn gemaakt met bepaalde cliënten, bijvoorbeeld in een crisissituatie. De betreffende cliënt kan inspreken in het antwoordapparaat en wordt z.s.m. teruggebeld. Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken de huisartsenpost bellen, telefoonnummer 0900-1598. Hulp bij suïcide preventie: bel 0800-0113 of chat via www.113.nl 24/7 bereikbaar.
Afspraken kunnen te allen tijde afgemeld worden op het antwoordapparaat. U wordt vriendelijk verzocht zélf weer een nieuwe afspraak te maken tijdens het telefonisch spreekuur.
Het is niet mogelijk een eenzijdige afspraak te maken via het antwoordapparaat.
Huisartsen kunnen eventueel een boodschap inspreken; zij worden dan teruggebeld.
Voor samenwerking is er een overeenkomst getekend door Psyzorgroep Overgelder waar de praktijk bij is aangesloten en GGZ regio Arnhem (huisartsen, collega GGZ instellingen en crisisdienst).

De wachttijd tussen aanmelding en intake bedraagt 4 weken.
De wachttijd tussen intake en behandeling (inclusief diagnostiek) bedraagt twee weken. Deze wachttijden zijn behoudens vakanties.
De wachttijd is onafhankelijk van uw problemen/klachten en is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De website is alleen informatief en niet interactief bedoeld. Dat wil zeggen dat een aanmelding uitsluitend telefonisch of schriftelijk kan plaatsvinden en in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet per e-mail.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur tevoren bericht te geven, daar de tijd anders volledig in rekening gebracht moet worden, ongeacht de reden. Deze factuur kan niet in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar.

Kwalificaties/registraties:

Klinisch psycholoog BIG
(Kinder- en Jeugd) Psychotherapeut BIG
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Haptotherapeut VVH - LWP NIP
Kinderhaptotherapeut VVH
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
ADR Register Mediator, conflictcoach en negotiator
ICR Coach Register

Specialisaties:

Systeemtherapeut (lid NVRG)
(Cognitief) gedragstherapeut (lid en supervisor VGCt)
Kinder- en Jeugdpsychotherapeut (lid en supervisor VKJP)
Antroposofisch psychotherapeut (lid NVAP), gecertificeerd
SPORTPSYCHOLOOG VSPN®
Seksuoloog NVVS (lid NVVS), geregistreerd
Gecertificeerd behandelaar "Vat van Zelfwaardering" (lid NVVS)
EMDR practitioner (lid Vereniging EMDR Nederland), kinderen, adolescenten en volwassenen
Hypnotherapeut (lid Nvvh & IHR Register)
Schematherapeut
Mindfulness trainer VVM
Emotionally Focused Therapist (lid EFT Nederland & ICEEFT)
(Family) Mediator ADR, Mediator First Offenders, Zorgmediator
Ervaring met behandelen van:
  • NAH-problematiek, zoals nazorg en systeembegeleiding bij CVA, verworven hersenletsel en andere neuropsychologische problematiek.
  • Pijnbestrijding en angstbehandeling i.s.m. fysiotherapeuten, tandartsen, ziekenhuizen in Arnhem en Nijmegen en revalidatiecentra.
  • Nazorg en systeembegeleiding van hartpatiënten.
  • Begeleiding van oncologische en palliatieve patiënten (POPP), lid NVPO.
  • Autismespectrumstoornissen (lid NVA).
  • ADHD/ADD.
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) (lid VVM).
Coaching en managementtraining.

Doelgroepen: kinderen, jeugdigen/adolescenten, volwassenen en ouderen.


Kwaliteitswaarborg
Zie hiervoor:
www.bigregister.nl
www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode
www.fgzpt.nl

Kwaliteitsvisitatie 2 NIP 16-11-2021.
Kwaliteitsstatuut 20-06-2022 (update) goedgekeurd. U vindt het hier.

Mevrouw Van der Graaf is in 1988 afgestudeerd als klinisch psycholoog met arbeids- en organisatiepsychologie en arbeidsrecht. Ze is sinds 1988 werkzaam als docent-trainer en sinds 1990 werkzaam als psycholoog.

Pedagogische Academie 1979.

Mevrouw Van der Graaf heeft naast de eigen praktijk ervaring in de volgende settingen:

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 8 juli 2024