PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Informatie

AGB-code praktijk: 94000347 (psychologische zorgverlening).
AGB-code praktijk: 90-53560 (antroposofische geneeskunde).

Per 01-01-2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd en is het formele onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ vervallen en zijn de DBC's verdwenen.
Er wordt wel met zorgvraagzwaarteproducten gewerkt. Face-to-face contacten, telefoontjes en e-health (online consult) maken deel uit van de vergoede zorg.

Bij gecontracteerde zorg is er een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Op de verwijzing horen de volgende gegevens te staan: Indien een van deze gegevens ontbreken op uw verwijzing kan er geen afspraak gemaakt worden.

Bij niet-gecontracteerde zorg is geen verwijzing nodig.

Er kan pas na ontvangst van de originele verwijzing een eerste afspraak gemaakt worden. Bij een eerste bezoek dient u (een kopie van) uw verzekeringspas mee te nemen en bent u verplicht zich te legitimeren door middel van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Zonder uw BSN nummer, verzekeringsnummer, legitimatie en geldige verwijzing kan het gesprek geen doorgang vinden. De gereserveerde tijd wordt wl in rekening gebracht. Een verwijzing is altijd gedateerd voor de datum van het eerste gesprek en kan niet na het eerste gesprek aangeleverd of meegenomen worden.
De identificatieplicht vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Fraudebestrijding is per 01 juli 2009 ingevoerd.
Het eerste deel van het bezoek bestaat uit het invullen van een personalia formulier en de controle van de reeds genoemde verplichtingen. Ontvangst van de verwijzing vooraf is noodzakelijk om het eerste gesprek te laten plaatsvinden.

Vanaf 2016 is er een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. De zorgverzekeraar zal dit eigen risico vaak eerst in mindering brengen op de ingediende nota's. Hier, onder Polisvoorwaarden, een overzicht van alle zorgverzekeraars met de verschillende pakketten (onder het kopje 'Zorg'), waarop u kunt kijken wat u vergoedt krijgt van uw zorgverzekeraar.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in de GGZ een contract. Zie het tabblad Contracten met zorgverzekeraars.
U kunt op de website van uw zorgverzekeraar de gecontracteerde zorgaanbieders vinden onder de trefwoorden 'zorgvinder' of 'zorgverlener', vrijgevestigde GGZ (psychotherapeut) en op de naam van de praktijk.

Bij gecontracteerde zorg wordt er rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Bij niet-gecontracteerde zorg dient u zelf uw factuur in bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw polis en het afgesloten pakket.
Vanaf 2015 worden er bij de gecontracteerde zorg ROM vragenlijsten afgenomen en e-health toegepast conform de eisen. Bij de ROM vragenlijsten gaat het om kwaliteits- en klachtenmetingen van de aanmeldingsklacht en klanttevredenheid CQI GGZ in de verleende zorg. E-health is ter ondersteuning van de behandeling bedoeld (blended care: zowel fysieke als online consulten) en niet om afspraken te verzetten.
Vanaf 2015 valt de vergoeding van de kinder- en jeugdhulpverlening tot 18 jaar onder de gemeenten. Face-to-face intakegesprekken worden in rekening gebracht.

Het particuliere tarief is € 120,- voor een face-to-face contact van 45 minuten. Bij de Generalistische Basis GGZ gaat het om kortdurende zorg en minder complexe problematiek. Bij de Specialistische GGZ gaat het om langer durende zorg en complexe problematiek.

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 10 juni 2024