PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Jeugd GGZ

Doelgroep: kinderen tot 18 jaar.
Er zijn contracten met Arnhem en omliggende gemeentes.
Er is geen contract met de gemeenten Doesburg en Rheden.

De wachttijd tussen aanmelding en intake: 1 week.
De wachttijd tussen intake en behandeling (inclusief diagnostiek): 1 week. Deze wachttijden zijn behoudens vakanties.
De wachttijd van de toewijzing door de gemeenten om te kunnen starten met de behandeling bedraagt ca. 3 à 6 weken.

De praktijk biedt hulp in zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

De praktijk biedt hulpverlening aan voor kinderen en hun ouders:
De praktijk is aangesloten bij de KJRA = Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem.

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u informatie over jeugdhulpverlening.

Voor een uitleg van de juridische termen zie de website wettelijk kader jeugdhulp.

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 8 juli 2024