PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Mediation

ADR Register Mediator, conflictcoach en negotiator
ICR Coach Register
Lid sectie Mediation NIP

Mediatorcode M 10053 (NMv)
Accreditatie Family Mediation RvR

Welke soorten mediations zijn mogelijk?

Wat houdt Mediation in?
Met Mediation streeft u ernaar samen met (een) andere partij(en) uw conflict op te lossen met een onafhankelijk mediator.
Een mediator bedenkt geen oplossingen voor u, neemt geen standpunt in, is onpartijdig, blijft onafhankelijk en neutraal en begeleidt het proces van beide partijen. U vervult zelf een actieve rol in dit proces en draagt zelf aan oplossing aan. Het verschil met rechtspraak is dat een rechter een oplossing voor u bedenkt.

Criteria waaraan een Mediation moet voldoen:
Kosten
Het uurtarief van een mediator is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. Het uurtarief wordt vermeld in de mediationovereenkomst die aan het begin van het gesprek wordt opgesteld. Meestal delen partijen de kosten, waarbij er afspraken worden gemaakt over de verdeelsleutel van deze kosten. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Mediation- en coachingsgesprekken komen niet voor vergoeding in aanmerking door uw zorgverzekeraar en worden ook niet vergoed door een rechtsbijstandverzekering.

Buurtbemiddelaar en omgangsbemiddelaar Rijnstad
Buurtbemiddeling wordt gefinancierd door de politie, woningcorporaties en gemeenten.

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 8 juli 2024