PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact
Praktijkadres:
Gemertstraat 11
6844 HD Arnhem
☎ 026-3811125
Het praktijkadres is goed bereikbaar met openbaar vervoer (eindhalte lijn 1 De Laar-West (halte De Laar-West/Bredasingel), of de lijnen 2 en 14 beide bij de rotonde bij de Rijkerswoerdse plassen (halte Brabantweg)).

Correspondentieadres:
Postbus 378
6800 AJ Arnhem

Telefonisch spreekuur voor aanmeldingen door cliënten op maandag t/m vrijdag tussen 18.00-19.00 uur. Telefoonnummer 026-3811125.
Afspraken kunnen te allen tijde afgemeld worden op het antwoordapparaat. U wordt vriendelijk verzocht zèlf weer een nieuwe afspraak te maken tijdens het telefonisch spreekuur.
Het is niet mogelijk een eenzijdige afspraak te maken via het antwoordapparaat.

De website is alleen informatief en niet interactief bedoeld. Dat wil zeggen dat een aanmelding uitsluitend telefonisch of schriftelijk kan plaatsvinden en in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet per e-mail.

In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur tevoren bericht te geven, daar de tijd anders volledig in rekening gebracht moet worden, ongeacht de reden. Deze factuur kan niet in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar.

Kwalificaties/registraties:

Sportmasseur sinds 1992 (lid NGS)
EHBO sinds 1990 + (kinder)hartreanimatie sinds 1986
Shantala docent sinds 2003 (lid VSD)

Specialisaties:

Blessurepreventie (1993)
Mentale Factoren in de Sport (2001)
Manuele Lymfedrainage (2001)
Bindweefselmassage (2002)
Voetreflexzônemassage (2003)
Pulse en Percussie Stoelmassage (2003)
Bewegingsanalyse en Oefenvormen (2004)
Bij de Shantala Baby en Volwassenenmassage gaat het om het contact tussen moeder en kind te bevorderen - vooral bij een verstoorde hechtingsrelatie, zoals bij huilbaby's en/of (postnatale) depressieve moeders - waarbij de tastzin, haptonomisch dragen en de lichaamstaal bevorderd wordt, goede contactlegging tussen moeder en kind aangeleerd en gestimuleerd wordt, het geven van achtergrondinformatie aan ouders over hun baby's en peuters, zoals hoe je met problemen van je baby's/peuters omgaat (zowel pedagogische als ontwikkelingspsychologische adviezen) e.d.
De babymassage wordt ook toegepast in ziekenhuizen bij prematuren. Er wordt door kinderartsen wel eens verwezen naar Shantala docenten. De volwassen massage en aanraking wordt o.a. toegepast in de zwakzinnigenzorg (genoemd de speciale zorg, zoals bij autisme en andere aan autisme verwante contactstoornissen) en steeds meer in de geriatrie bij dementerenden.

Doelgroepen: jeugdigen/adolescenten, volwassenen en ouderen.

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 10 juni 2024