PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Tarieven

Verzekerde zorg
Zie de volgende NZa-link .
Selecteer de categorie "Curatieve ggz" en vervolgens de subcategorie "Tarieven curatieve ggz".

Tarieven curatieve GGZ 2021 Deze tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de NZa. Overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP). Het maximum OZP tarief wordt door de NZa vastgesteld. Zie voor de tarieven onder tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ (TB/REG-19634-01).
In het intakegesprek wordt er een folder uitgereikt met tarieven en prestaties Generalistische Basis GGZ met uitleg over de zorgzwaarteproducten of een folder met tarieven en prestaties in de Gespecialiseerde GGZ met uitleg over DBCs. In beide folders komt het no show beleid aan de orde met bijbehorende tarief, algemene betalingsvoorwaarden en klachtenregeling.
Er vindt gn vergoeding door de zorgverzekeraar plaats in de volgende situaties: Particuliere tarieven Het particuliere tarief is € 100,- voor een face-to-face contact van 45 minuten. Systeemtherapie (partnerrelatie- en gezinstherapie) tarief is € 120,- voor een face-to-face contact van 60 minuten.

No show beleid
In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur tevoren bericht te geven, daar de volledige tijd anders in rekening gebracht moet worden, ongeacht de reden. Dit is in de SGGZ en particulier een bedrag van € 100,- en in de Generalistische Basis GGZ een bedrag van € 95,-. Deze factuur mag bij gecontracteerde zorg niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden!

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 1 januari 2022