PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Tarieven

ZPM Verzekerde zorg 2024
Zie de volgende NZa-link .
Selecteer de categorie "documentenplatform", vervolgens "Geestelijke gezondheidszorg" en daarna de "Beleid en regels GGZ 2024".

Tarieven curatieve GGZ 2024 Deze tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de NZa.
In het intakegesprek wordt er een folder uitgereikt waarin o.a. het no show beleid met bijbehorend tarief aan de orde komt, algemene betalingsvoorwaarden en klachtenregeling.
Voor een uitleg van het Zorgprestatiemodel (ZPM) zie de patiëntenfolder.

ZPM behandelkosten volgens de NZa tarieven
Kijk op deze link. De geplande tijd in de agenda is leidend voor de facturatie ook als het consult in werkelijkheid langer of korter duurt zoals binnen het ZPM is afgesproken.

Particuliere tarieven
Het particuliere tarief is € 120,- voor een face-to-face contact van 45 minuten. Systeemtherapie (partnerrelatie- en gezinstherapie) tarief is € 120,- voor een face-to-face contact van 60 minuten en € 160,- bij een face-to-face contact van 90 minuten.

No show beleid
In geval van verhindering wordt u verzocht daarvan 24 uur tevoren bericht te geven, daar de volledige tijd anders in rekening gebracht moet worden, ongeacht de reden. Dit is in de GGZ en particulier een bedrag van € 100,-. Deze factuur mag bij gecontracteerde zorg niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden!

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 10 juni 2024