PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Procedure aanmelding, intake en behandeling


Nadat de verwijsbrief van de huisarts of de medisch specialist ontvangen is en aan de eisen van een verwijsbrief voldoet, wordt cliŽnt telefonisch benaderd voor een afspraak. Aan het eind van het intakegesprek ontvangt cliŽnt een folder van de praktijk.

Bij niet-gecontracteerde zorg is er geen verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.
Er kan in de aanvullende verzekering - afhankelijk van het afgesloten pakket - worden gedeclareerd op alternatieve zorg.

Na de diagnostische fase wordt er met cliŽnt een behandelplan opgesteld en na overeenstemming uitgereikt aan cliŽnt. CliŽnt wordt geÔnformeerd over ROM en e-health (blended care). Het behandelplan kan na regelmatige evaluatie(s) worden bijgesteld.

Indien het functioneel is in het kader van de behandeling wordt de partner bij de behandeling betrokken als cliŽnt hier toestemming voor geeft.

Als cliŽnt schriftelijk en mondeling toestemming heeft gegeven, wordt er aan de verwijzer gerapporteerd bij een kortdurende behandeling aan het eind van de behandeling. Bij een langdurige behandeling (langer dan 12 weken) wordt er na 12 weken gerapporteerd en bij afsluiten van de behandeling.

Na een behandeling wordt er eventueel op een later tijdstip een follow-up gesprek gehouden via e-health of telefonisch.

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 10 juni 2024